Bảng giá :

Kích thước Giá gốc Giá khuyến mãi
80cm x 2m x 5cm1.070.000₫950.000₫
1m x 2m x 5cm1.270.000₫1.120.000₫
1m2 x 2m x 5cm1.500.000₫1.295.000₫
1m4 x 2m x 5cm1.710.000₫1.480.000₫
1m6 x 2m x 5cm1.880.000₫1.610.000₫
1m8 x 2m x 5cm2.120.000₫1.820.000₫
80cm x 2m x 9cm1.520.000₫1.310.000₫
1m x 2m x 9cm1.860.000₫1.590.000₫
1m2 x 2m x 9cm2.170.000₫1.870.000₫
1m4 x 2m x 9cm2.500.000₫2.140.000₫
1m6 x 2m x 9cm2.720.000₫2.320.000₫
1m8 x 2m x 9cm3.090.000₫2.640.000₫

Xem chi tiết