Bảng giá :

Kích thước Giá gốc Giá khuyến mãi
2m x 1m x 23cm3.590.000₫3.000.000₫
2m x 1m2 x 23cm3.690.000₫3.239.000₫
2m x 1m4 x 23cm3.990.000₫3.450.000₫
2m x 1m6 x 23cm4.220.000₫3.590.000₫
2m x 1m8 x 23cm4.690.000₫4.000.000₫

Xem chi tiết